Home

O krok od tragedii...

W dniu 02.12.2011 około godziny 22.00 jednostka OSP Kraczkowa została zaalarmowana o pożarze łąki nieopodal parafialnego cmentarza. Po uruchomieniu syreny alarmowej i skompletowaniu zastępu do akcji ruszyła nasza jednostka w liczbie 6 strażaków oraz Państwowa Straż Pożarna z Łańcuta. Niezwłocznie przystąpiono do gaszenia traw za pomocą tłumic. Pożar został szybko opanowany i po około dwóch godzinach akcja została zakończona. Prawdopodobną przyczyną powtsania pożaru było zaprószenie ognia, a sprzyjające warunki atmosferyczne takie jak brak opadów powodujący suchość traw, duży wiatr spowodowały szybkie rozprzestrzenianie się ognia.

 

 

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych oraz w odległości mniejszej niż 100 m od nich jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności włącznie. 

Pozostawione na łąkach, pastwiskach i nieużytkach rolnych nieskoszone trawy, zeschnięte liście i pędy utrudniają odrastanie nowym roślinom. Rolnicy znaleźli najprostsze dla nich rozwiązanie tego problemu - podpalają całe łąki.
Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem niewłaściwym i szkodliwym, powodującym m.in.:
obniżenie plonu zielonej masy,
niszczenie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania równowagi biologicznej życia w biocenozie łąkowo-pastwiskowej,
niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków owadów, płazów, ptaków i zwierząt,
marnotrawstwo wartościowej paszy.
Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu niebezpiecznych zjawisk:
Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilu miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kila lat to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.
Powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który bardzo często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia, a ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Przedstawiając powyższe, należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego.
Ponadto koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo są znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych co dodatkowo te koszty zwiększa.

 

 

 
WAŻNE NUMERY
998.jpg
Porady
Poleć nas znajomym