Home Historia OSP

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczkowej

Kalendarium wydarzeń
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczkowej
w latach 1894-2004

1894 - Zorganizowanie OSP w Kraczkowej jako Sekcji Kółka Rolniczego. Członkami zostało 16 gospodarzy, którzy w każdą niedzielę ćwiczyli swoją sprawność. Pierwszy sprzęt przeciwpożarowy to: sikawka przenośna i cztery sikawki pachowe.
1914 - Powstanie Orkiestry Dętej. Ośmiu gospodarzy za własne fundusze zakupiło instrumenty muzyczne. kapelmistrzem został Antoni Kisała.
1914-1918 - I wojna światowa. Mężczyźni odchodzą na front. nastąpiła wymuszona przerwa w działalności OSP.
1921 - W niepodległej Polsce nastąpiło zjednoczenie ruchu strażackiego, który różnił się w byłych zaborach organizacją i ustawodastwem.
1922 - OSP w Kraczkowej przestało być Sekcją Kółka Rolniczego i stało się samodzielną organizacją.
1925 - Delegat OSP z Kraczkowej Michał Uchman uczestniczył w Ogólnopolskim Zjeździe Straży Pożarnych we Lwowie.
1926 - Umundurownie drużyny, 30 strażaków za własne pieniądze zakupiło materiał i zleciło uszycie 30-tu galowych mundurów.
1926 - Wznowienie działalności Orkiestry Dętej. OSP wykupiła instrumenty muzyczne i przejęła opiekę nad zespołem. kapelmistrzem został Władysław Kisała.
1932 - Zakup sikawki konnej za środki pochodzące z dotacji państwowej oraz wkładu strażaków w wysokości 300 złotych.
1939 - 1944 - II wojna światowa. OSP jako jedyna organizacja we wsi, prowadziła legalną działalność, a w szczególności: pełniła całodobowe dyżury przeciwpożarowe, prowadziła akcje ratowniczo-gasnicze, brała udział w systematycznych szkoleniach i ćwiczeniach sprawnościowych.
1945 - I Walne Zebranie Statutowe OSP po wojnie, na którym podjęto uchwałę o budowie remizy i reaktywowaniu Orkiestry Dętej w Kraczkowej.
1950 - Sejm PRL przyjmuje ustawę o organizacji ochrony przeciwpożarowej dostosowanej do nowych struktur organizacyjnych państwa.
1950 - Zarząd OSP w Kraczkowej zleca opracowanie planu i kosztorysu budowy nowej remizy.
1952 - Rozpoczęto prace przy budowie remizy. Głównym wykonawcą został Władysław Możdżeń. Pozostali członkowie uczestniczyli we wszystkich pracach.
1953 - Drużyna OSP została wyposażona w motopompę.
1955 - Zakończona została budowa remizy w stanie surowym. Sprzęt przeciwpożarowy został zgromadzony i zabezpieczony w prowizorycznie urządzonym garażu,.
1956 - W nowej remizie została uruchomiona świetlica dla młodzieży.
1961 - Na dachu remizy zamontowano elektryczną syrenę alarmową.
1959-1962 - Otynkowanie budynku remizy, częściowe ogrodzenie placu.
1960 - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje GRN do zabezpieczenia środków na ochronę przeciwpożarową.
1961-1962 - Umundurowanie drużyny. Za środki wypracowane przez strażaków zakupiono materiał i zlecono uszycie 22 kompletów mundurów galowych oraz 10 kombinezonów ochronnych.
1962 - Instalacja telefonu z połączeniem dziennym.
1963 - Świetlica strażacka została wyposażona w stoliki i krzesła. Orkiestra dęta na odremontowanych instrumentach przedwojennych rozpoczęła systematyczne ćwiczenia pod kierownictwem Władysława Jurka.
1965 - Jednostka OSP Kraczkowa została wyposażona w samochód bojowy marki "Star". Kierowcą został Walenty Uchman.
1979 - Wymiana samochodu bojowego marki "Star" na samochód bojowy "Żuk".
1986-1993 - Rozbudowa i modernizacja budynku remizy. Poprzez nadbudowę piętra uzyskano pomieszczenia na: świetlicę, kuchnię, centralę telefoniczną i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
1994 - Jubileusz 100-lecia OSP w Kraczkowej. Jednostka otrzymała Sztandar. Uroczystego poświęcenia remizy, sztandaru, tablicy pamiątkowej i obrazu św. Floriana dokonał rodak kraczkowski ks. Józef Sroka.
1997 - remizie OSP w Kraczkowej nadano imię Władysława Możdżenia.
1998 - Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w remizie, dostosowanie ich do wymogów higieniczno-sanitarnych.
2000 - Powstanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
2001 - W pomieszczeniach remizy instalacja ogrzewania gazowego, wymiana stolarki okiennej. Udostępnienie pomieszczeń na biuro sołtysa, świetlicę młodzieżową oraz sali na zajęcia wiejskich zespołów tanecznych.
2002 - Wyposażenie jednostki w sprzęt potrzebny w akcjach ratowniczych: pompę szlamową, piłę motorową, odzież ochronną.
2003 - Zakup nowoczesnego samochodu bojowego Ford - Transit za środki pochodzące z dotacji ZG ZOSP w Warszawie, Urzędu Gminy w łańcucie oraz fundusze własne.
2004 - Jubileusz 110 lat OSP w Kraczkowej. Poświęcenie nowego samochodu oraz figury św. Floriana.

 
WAŻNE NUMERY
998.jpg
Porady
Poleć nas znajomym